Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng chi tiết năm 2021

hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng

Người đi thuê xe cần phải tìm hiểu kỹ mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng để tránh những rắc rối pháp lý có thể xảy ra về quyền sở hữu, nguồn gốc của xe...Sau đây Saigon Cars Rental sẽ cập nhật

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng chi tiết năm 2021

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng chi tiết năm 2021

 

Người đi thuê xe cần phải tìm hiểu kỹ mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng để tránh những rắc rối pháp lý có thể xảy ra về quyền sở hữu, nguồn gốc của xe...Sau đây Saigon Cars Rental sẽ cập nhật mẫu hợp đồng chi tiết nhất năm 2021 gồm các nội dung về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê. Người có nhu cầu thuê xe hãy tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về hợp đồng và tránh những rắc rối không đáng có.

Chi tiết mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng

Giống như các mẫu hợp đồng dân sự khác, mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng sẽ bao gồm các mục chính sau đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

(Số: ……….)

Căn cứ Luật thương mại năm 2005 và bộ Luật dân sự năm 2005 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên

 

Hôm nay, ngày …….... tháng …..…. năm ……..…, Tại ……………………...

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A):

Đại diện: Ông (bà)................................Chức vụ:...........................................................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

Tài khoản: …………………tại Ngân hàng………………………………………………………

 

BÊN THUÊ XE (BÊN B):......................................................................................

Đại diện: Ông (bà)..................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………………………

Điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

Căn cước công dân: …………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

1. Tài sản cho thuê

Bên A cho bên B thuê .....(bằng chữ:...................................) chiếc xe ô tô

Loại xe:...................................................................................................................

Biển kiểm soát:.......................................................................................................

Năm đăng ký:.........................................................................................................

Tình trạng của xe: Xe vận hành tốt có đầy đủ giấy tờ xe như trong biên bản bàn giao xe. 

2. Tài sản thế chấp

Bên B bàn giao giấy tờ và tài sản thế chấp cho bên A bao gồm:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Đơn giá thuê: ............. đồng/tháng (Bằng chữ:.........) 

Đơn giá trên không bao gồm 10% thuế GTGT.

Chi phí nhiên liệu, phí đường bộ (cầu phà, bến bãi,..) bên B tự chịu.

2.2. Khống chế: .............. km/tháng

2.3. Phụ trội: ................ đ/1km

2.4. Thời gian thuê:

Từ ngày .......... tháng ............ năm ........... Đến ngày ……...tháng….........năm ..........

2.5. Hình thức thanh toán: Bên B thanh toán 100% tiền thuê hàng tháng trước ngày …./…./….Bên A không hoàn trả tiền cho bên B trong trường hợp chưa hết giờ thuê hay số km khống chế.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên A.

- Giao xe đúng chủng loại, chất lượng và thời gian như đã quy định trong hợp đồng

- Giao các giấy tờ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

- Mua bảo hiểm xe, đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.

- Cung cấp đủ các thông tin cần thiết về việc sử dụng xe.

- Chịu trách nhiệm bảo dưỡng xe định kỳ đảm bảo xe hoạt động tốt trong thời gian thuê.

- Cử người có trách nhiệm phối hợp với bên B giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian thuê. 

- Bên A có quyền yêu cầu bên B trả tiền thuê xe và trả lại xe ô tô trước khi hết hạn hợp đồng nếu bên B không thanh toán đúng thời hạn hoặc vi phạm các thỏa thuận đã ký.

3.2. Trách nhiệm của bên B

- Bên B phải cung cấp mọi thông tin về nhân thân chính xác theo yêu cầu cầu của bên A.

- Bên B kiểm tra kỹ tình trạng xe trước khi ký vào “Biên bản bàn giao xe”.

- Bên B có trách nhiệm thanh toán tiền thuê xe cho bên A đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

- Trong quá trình sử dụng xe, bên B có trách nhiệm sử dụng và bảo quản xe theo các quy định của nhà sản xuất. Bên B tự chịu trách nhiệm về mặt dân sự, hình sự cũng như luật an toàn giao thông trong quá trình sử dụng xe.

- Trong quá trình sử dụng, nếu xảy ra sự cố giao thông làm xe bị móp, méo, hỏng hóc thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa và thay thế đồ chính hãng tại các xưởng sửa chữa chính hãng dưới sự giám sát của bên A. Đồng thời, bên B có trách nhiệm đền bù thiệt hại tổn thất của xe theo quy định của bên A. 

- Không tự ý giao xe cho người khác sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. Không sử dụng xe để tập lái, bán, cầm cố hay thế chấp. 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ........... tháng ........... năm ........... đến hết ngày ............ tháng .......... năm ...........

Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia trước .......... ngày.

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng mới nhất năm 2021, nếu có bất cứ thắc mắc gì bạn có thể liên hệ với số hotline Vietnam (+84) 0829 111 555 hoặc truy cập ngay https://saigoncarsrental.com/ để được tư vấn cụ thể.

 

 

Share:

TUAN TU TRADING INVESTMENT TRANSPORTS COMPANY LIMITED

Address: 19 Hai Trieu street, Ben Nghe ward, district 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Rep. Office - SCR AUTO: 1115 Vu Tong Phan street, An Phu ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

TIN: 0314997610

E-mail: Ctytuantu18@gmail.com

Hotline: Vietnam (+84) 829 111 555

Website: Saigoncarsrental.com | Carrental.com.vn

 

 

Sign up for a consultation

Social Network: