Saigon Cars Rental - Thuê xe công tác cho Doanh nghiệp và Xe Du Lịch

thuê xe công tác

Chuyên thuê xe công tác dài hạn và ngắn hạn, cung cấp tài xế chuyên nghiệp nói được tiếng Anh, phục vụ các chuyến đi công tác của Doanh nghiệp.

TUAN TU TRADING INVESTMENT TRANSPORTS COMPANY LIMITED

Address: 19 Hai Trieu street, Ben Nghe ward, district 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

R.O. - SAIGON CAFÉ: 59 Duong Van An street, An Phu ward, district 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

E-mail: Ctytuantu18@gmail.com

Hotline: Vietnam (+84) 829 111 555

Website: Saigoncarsrental.com

Tax code: 0314997610

Representative: Tran Ngoc Tan

 

Sign up for a consultation

Social Network: